Bộ tripod plate.

Giải pháp thay thế cho các tripod bị mất plate.

Bao gồm nguyên bộ plate như hình.

Sản phẩm được làm theo chuẩn Tripod Manfrotto, Victory, Beike nên có thể sử dụng để thay thế cho các dòng tripod này và các dòng tripod có thiết kế tương tự.