(Bộ)  Bao gồm :

 

   1  Selen flash diffuser + 1 đế từ tính  :

                             

 

 

 

    * Đế cao su từ       :   giá   250.000 đ

   

 

 

 

Reflector Selen  1.100.000 đ Selen diffuser

đ

   

  Snoot Selen

950.000 đ

 

Colorgel SELEN & Honeycomb

450.000 đ


http://cameratranquang.com/san-pham/selen-flash-reflector-tay-gau-cao-su-3048.htm

 

Selen flash diffuser + đế từ tính  :

   Thiết kế loại mới nhất có thể Co-giãn để Xếp gọn nhỏ nhất .